Om

Vi som arbetar med som blogg är:


Vår blogg:
På vår blogg visar vi upp vårt arbete som vi gör i vårt klassrum och i vårt projekt "www.yetisinneedofalvik.blogspot.se
Vi får uppdrag som vi ska lösa via denna blogg.
Vårt arbete utspelar sig en virtuellvärld och vi har skapat karaktärer som bor på denna planet.

Våra karaktärer är: Vi fick göra egna karaktärer som har olika namn och ser olika ut. Dom heter: Zimba,Zamba,Zingo och Zarate dom som har hittat på gubbarna heter Gustav,Neo,Mattias och Linus.

Vår by
Vi har fått ansöka om vilken by vi ville bo i. Vi valde sport byn därför att vi alla älskar sport och vi vill lära oss så mycket som möjligt inom sporten.

Fakta om By och flagga. Det är en sport intresserad by med intresse av alla sporter till exempel hockey,fotboll,gymnastik och andra sporter. Vi vill sprida sportintresset till andra byar. Våran flagga har ett stort Z på för att alla har ett namn med Z i. Våran flagga har massor av färger till exempel grön ,gul,svart,blå och röd.

Varför vi ska vinna? Vi ska vinna för att alla jobbar hårt på byn och för att vi lär oss jätte mycket av vårt stora arbete. Vi får in massor av bra ämnen i vårt arbete till exempel 
matte,teknik,so,bild,no och svenska och det är bra för att man lär sig massor under ett arbetspass.

Vad har vi lärt oss? Kunskap och digitalverktyg. Vi har lärt oss massor av saker i olika ämnen dom ämnena. Dom emnerna vi har jobbat med är so,no,matte,svenska och bild. Vi har använt digitalaverktyg till hjälp för att det ska underlätta arbetet med bloggen och för att vi ska bygga ett hus i en app som heter Planer 5D vi använder också mera appar till exempel Buddy poke och Blogger.Hur tänker vi på källkritik? När vi använder bilder från internet så är vi noga med att skriva i källan som vi tagit bilden eller vision ifrån.
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • söka information från olika källor och värdera dessa.


Vilka vill vi ska läsa det vi skriver, vad kan andra lära sig av vårt arbete? Dom som vi vill ska 
läsa vårat arbete är lärarna,eleverna och andra skolor som kan ta del av vårat hårda arbete 
och lära sig om vårat arbete.
Kopplingar till läroplanen
Våra lärare ger oss uppdrag som är kopplade till de kunskapskrav, förmågor som finns i läroplanen. Temat för vårt arbete är att lära av historien ur olika ämnens perspektiv. Vi utför uppdragen som våra lärare ger oss, via denna blogg.

I svenska 
arbetar vi med alla förmågor.


Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Vi får genom uppdragen visa vår förmåga att formulera sig och kommunicera i skrift genom att skriva olika typer av texter. VI får uttrycka våra åsikter och tankar och reflektera över egna och andras arbeten, både skriftligt och muntligt, genom kommentarer till uppdragen och diskussioner i klassrummet.


Teknik: 
• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till
lösningar,
• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Matematik:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier
och metoder,
• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter,
• föra och följa matematiska resonemang, och
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Förmågorna i Matematik tränade eleverna också när de byggde sitt hus, utförde uppdrag i Minecraft etc


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar